Els clients


Tanca publicitària que pretén dissuadir els usuaris de la prostitucióLa prohibició dels anuncis de prostitució a la premsa torna a posar en el punt de mira l'inabastable negoci del sexe i la problemàtica que genera a la nostra societat. És habitual parlar de dones prostituïdes, veure'n fotografies, entrevistes i gravacions de tota mena. En contrapartida, es fa ben poca referència als usuaris, als quals es distorsiona la veu o es pixela la cara, per tal de protegir-ne la intimitat. A la pàgina de l'associació Apramp, he trobat un interessant article del psicoanalista Juan Carlos Volnovich, en el qual es tracen els perfils habituals dels usuaris de la prostitució, a partir d'un estudi realitzat a França. Es tracta d'un enfoc tan poc habitual com necessari per a promoure l'educació des de la perspectiva del client (majoritàriament insatisfet i frustrat pel contacte de pagament) i combatre la xacra de l'explotació sexual:


  • La majoria dels clients habituals i ocasionals expliquen la seva debilitat per les prostitutes en funció de la seva timidesa, la por a les dones o per altres inhibicions. La manca de confiança en si mateixos, la baixa autoestima o les ferides provinents de desenganys amorosos els empenyen als contactes fàcils que ofereix la prostitució. Així, l'abstinència sexual i la solitud afectiva es constitueixen en la primera causa adduïda per a esdevenir client (el 75% dels casos). És a dir, resulta ser la principal estratègia de justificació, des de la qual instal·lar-se en la posició de víctimes. Com a afectats de les seves pròpies insuficiències, aspiren a la comprensió i pretenen atorgar un sentit acceptable al consum sexual de pagament.
  • La segona causa a què apel·len els entrevistats és la desconfiança, el temor i l'odi que els inspira el gènere femení. En aquest grup, hi trobem els homes que funden la seva misogínia en experiències conjugals desastroses o divorcis controvertits que van confirmar el que sempre van sospitar: que les dones són -totes elles- interessades, despietades, egoistes, complicades i intrigants. És interessant observar que en aquest nivell s'agrupen els homes que culpen la societat del protagonisme i el poder que les dones estan aconseguint. Són homes que responsabilitzen el feminisme contemporani per la pèrdua dels valors tradicionals, alhora que enyoren les èpoques en què els homes dominaven i elles es sotmetien delicada i dolçament als seus desitjos.
  • La tercera categoria està formada pels homes que són empesos a la prostitució, segons diuen, perquè les seves parelles els sotmeten a una vida sexual insatisfactòria. Per a ells, un abisme separa la companya afectuosa, que han escollit com a muller o mare dels seus fills, del personal que contracten per satisfer les seves necessitats. Aquests homes només poden lligar-se sexualment amb dones que evoquin els objectes prohibits, ja que la seva vida eròtica roman dissociada en dues direccions: la que experssa l'amor pur, la tendresa, l'afecte desinteressat, que està més enllà del sexe i dels diners i l'altra, encarnada en l'atracció terrenal, el desig animal, la passió desafectivizada. Si estimen una dona, no la desitgen. I, si la desitgen, no poden estimar-la. Entre les prostitutes hi troben dones que no necessiten estimar per a poder desitjar. A diferència dels homes del grup anterior -els que culpen a la societat i responsabilitzen el feminisme d'empènyer-los al consum de prostitució-, aquests són homes essencialistes. Estan convençuts que les urgències del desig, que els porten a tractar dones com a objectes descartables, estan dictades per la naturalesa masculina.
  • Una quart grup inclou els que expliquen el consum de prostitució per acomplir l'imperatiu d'una sexualitat que eludeixi qualsevol tipus de responsabilitat que pugui sorgir d'un vincle estable amb el sexe oposat. Paguen per estalviar-se els problemes que suposa tota relació afectiva i per confirmar que les seves partenaires no volen res més que els seus diners. El 43% dels enquestats es va adherir a aquesta postura per considerar-la un lloc ideal per a homes casats que, tot i tenir conflictes conjugals, no estaven disposats a córrer el risc d'una ruptura matrimonial.
  • Finalment, hi ha els addictes al sexe. Homes impulsius i compulsius que no poden renunciar a aquest tipus de trobades fàcils i immediates; relacions que no reclamen el passatge per rituals de seducció i conquesta i pels quals el sexe se situa en el lloc que la droga té per als toxicòmans .Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

El Dragon Khan com a metàfora

Tertúlia sobre loteria

No abaixem la guàrdia