Sis anys d'absència

 
"Lluny, enllà
de paraules amargues,
una mort resplendent
vaig trobar"


Espriu, Salvador. Fragment de “Cançó de la mort resplendent”. Obres completes.
Barcelona: Ed. 62.
Clàssics Catalans del segle XX, 1977. (p.273)

Traducció del blog