Són "malalts incurables" els abusadors de menors?
Pintada a un dels accessos de l'escola dels Maristes a Sants-Les Corts, que demana la castració per a l'agressor confés Joaquim Benítez. La consideració dels abusadors de menors com a malalts mentals és objecte d'un intens debat que caldria visibilitzar en els mitjans de comunicació. Fotografia extreta de La Vanguardia.


Arran del colpidor escàndol de presumptes abusos sexuals perpetrats a l’escola dels germans Maristes de Sants-Les Corts i que, segons el testimoni d’algunes víctimes es produïren en el context del silenci còmplice del centre docent –una vegada més, el fantasma de l’encobriment plana per damunt d’una institució religiosa-, certs opinadors omnipresents s’han referit a l'agressor confés, el  professor d’educació física Joaquim Benítez, amb el terme de “malalt incurable”. No és la primera vegada que s’emet un diagnòstic psiquiàtric en un plató de televisió, columna de diari o debat radiofònic, sense que cap professional del ram hagi efectuat l’avaluació pertinent. Amb tot, no es tracta de res sorprenent en els mitjans d’aquest país.


Crec que els terribles fets denunciats han de servir, a banda de prevenir futurs episodis de violència sexual contra menors, per recordar que la suposada malaltia mental que se'ls atribueix és objecte d’un intens debat, el qual s’ha exacerbat encara més amb l’arribada del polèmic DSM-5, la darrera revisió del Manual Diagnòstic i Estadístic de l’Associació Americana de Psiquiatria (APA). Fa temps que aquest manual és objecte d’una crítica científicament ben fonamentada, entre altres motius, pel fet promoure la psiquiatrització de la vida quotidiana, a través del seu sistema d’identificació de símptomes que seran susceptibles d’ésser tractats –principalment a través de fàrmacs. L’esmentat problema s’agreuja en cadascuna de les noves edicions, on s’incorporen criteris cada cop més inclusius i a partir dels quals és probable que augmentin les taxes de trastorns mentals. En el cas dels delictes vinculats a la pedofília, això pot tenir implicacions legals rellevants, atesa la possible aparició de falsos positius (Adam, 2015):


“Cabe plantearse, por tanto, si es factible la diferenciación entre "excitación sexual intensa y recurrente" y "fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes", que desde el punto de vista clínico pueden serlo, pero desde el punto de vista legal no son en ningún caso sencillas de explicar, pues ello conlleva ser considerado un trastorno o no. Como también cuesta entender cómo puede hacer un perito una diferenciación entre el criterio clínico y el legal a la hora de hablar de la afectación de la voluntad del sujeto pedófilo al cometer unos hechos delictivos, cuando los deseos que presenta son "irrefrenables", según el criterio clínico. No es posible ni adecuado obviar las implicaciones legales que tiene este criterio y la posibilidad real de la adecuación de sujetos con otras motivaciones, como el poder, a este trastorno, existiendo el peligro de la introducción de falsos positivos, con las consecuencias penales que ello tendría. Siguiendo con este ejemplo, el propio manual también indica que, aunque la disminución de la capacidad de control del propio comportamiento sea una característica de la enfermedad y haya sido diagnosticado de la misma, no significa que en un momento dado tenga disminuida esa capacidad de control, haciendo una clara referencia al concepto de imputabilidad. Pero el manual no aclara cómo interpretar esa alteración en el control si el criterio califica de "irrefrenables" los deseos del sujeto con un trastorno pedofílico.

Teniendo en cuenta que para ser diagnosticado de dicho trastorno el sujeto debe haber concurrido en un delito, deberá determinarse si es responsable del mismo o no. En este punto es necesario recordar el eximente que aparece en el artículo 20.1 del Código Penal (15): "El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión". En este caso es inevitable preguntarse, el sujeto que comete pedofilia, ¿entiende los hechos que causa?, pero ¿es capaz de actuar conforme a esa comprensión? o, a causa de este ya definido como trastorno mental, ¿puede controlar su voluntad de forma plena? Es una pregunta que se ha planteado constantemente a los peritos con respecto a otros trastornos, como los trastornos de personalidad. Una pregunta que ya planteaba dudas con la parafilia y que no resuelve el trastorno parafílico. Aunque quede claro que el DSM-V no pretende solucionar problemas legales, cabe preguntarse si los puede llegar a crear, teniendo en cuenta que en la práctica judicial sí es un manual ampliamente utilizado y referido constantemente por los abogados”


Estem davant de conductes repugnants, que causen un immens sofriment i són difícils de modificar però això no les converteix en patologies. Cal tenir en compte altres aspectes discutibles perquè alguns autors estan en contra de qualsevol forma de patologització dels problemes psicològics, els quals, segons els seu criteri, no cal considerar en cap cas trastorns mentals, entre altres importants mancances, per la derrota personal i l’exculpació que impliquen (Costa i López, 2012):


“Si lo que uno hace está “inducido” por la enfermedad que “padece”, entonces queda reducida, anulada o absuelta la responsabilidad. No soy yo, es la enfermedad que obra en mí, es mi desequilibrio dopaminérgico, podría decir la persona diagnosticada. La absolución de responsabilidad puede encubrir la responsabilidad criminal, como se puso de manifiesto históricamente en la polémica “cárcel o manicomio”. Refiere Szasz (2007a) el abuso sexual cometido por el clérigo de Boston sobre más de 100 niños durante tres décadas. En su defensa se adujo la “patología de la enfermedad de la pedofilia” y los “actos enfermos”. Si sus actos y sus impulsos son “irresistibles”, pues son diagnosticados como síntomas causados por la “enfermedad de la pedofilia” que supuestamente le compele a abusar de los niños, quedan absueltos de responsabilidad, ¿cómo poder responsabilizarle e imputarle por ellos?, habrá que “tratarlo” de su enfermedad, aducían los peritos. Una vez más se cumple la tautología: son “irresistibles” porque son “patológicos” y son patológicos porque son irresistibles. Si esos impulsos fueran “normales” serían resistibles, pero como son “anormales” y “patológicos” porque el diagnóstico así lo dictamina, entonces son “irresistibles” y eximen de responsabilidad”


Per altra banda, cal recalcar que la consideració dels abusos a menors com a trastorns mentals porta implícita, al meu entendre, la seva desaparició de l’àgora pública, atesa la seva dimensió social, per ésser desplaçats a l’àmbit mèdic; és a dir, a l’esfera de la privacitat. Si els pederastes destrueixen la vida dels infants no és perquè pateixin cap “malaltia incurable”. Es podria discutir a bastament sobre les causes que els motiven a violar-los sense cap mena d'escrúpol però, en qualsevol cas, si  els depredadors sexuals subsisteixen és perquè gaudeixen d’impunitat i ningú els impedeix reproduir la seva conducta perversa. No és en la plena assumpció de la seva responsabilitat personal i en l'entorn permissiu on caldria focalitzar l’atenció?


Referències·        Adam, A. (2015). Breve reflexión sobre la valoración forense de las enfermedades mentales y el DSM-5. Gaceta internacional de ciencias forenses, 15, 13-19.


·        Costa, M. y López, E. (2012). Desvelar el secreto de los enigmas. Despatologizar la psicología clínica. Papeles del Psicólogo, 33, (3), 162-171.


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Incubacions i vols xamànics a Manhattan

Retrat d'en Quimet

Quinze anys sense tu